leiebil  
 
 

 

 


   
 
Regler for trafikk i Spania
Råkjøring blir dyrere, og sikkerhet skal bli første prioritet for et av landene i europa med flest trafikkuhell. Det blir prikkbelastning og førerkortet sitter løser. Blant annet blir det hyppigere kontroller langs landeveiene. Hittil har kontrollene stor sett vært basert på å sjekke førere med unormal opptreden eller biler som ser skrøpelige ut. Nå skal det blant annet sjekkes at bilen har to varsel-trekanter og fra senest 1. juni reflekterende vest som må benyttes ved uhell. Nytt er også at promillegrensen på 0,5 ved blodprøve og 0,3 ved pusteprøve, også skal gjelde for syklister.


Det blir etablert et punktregister i Madrid som registrerer alle overtredelser av reglene. Tre punkter for store overtredelser fører til at førerkortet blir inndratt for to år.

Meget grove overtredelser:
Bøter på 302 til 602 Euro, Førekort beslaglagt inntil 3 mnd.

 • Kjøre mer enn 50 % over fartsgrensen og minimum 30 km for fort
 • Kjøring under påvirkning av alkohol/narkotika
 • Nekter at det blir tatt blodprøve
 • Kjøring mot kjøreretningen
 • Grove kjørefeil
 • Kappkjøring på offentlige veier
 • Kjøring m for mange personer i bilen.
   

Grove overtredelser:
Bøter på 92 til 301 Euro Førerkort beslag inntil 3 mnd.

 • Kaste gjenstander som kan starte brann, ut av bilvinduet
 • Kjøre mer enn 50 % over fartsgrensen og under 30 km. for fort
 • Bileier nekter å oppgi person som har overtrådt reglene
 • Endre offentlige eller fjerne offentlige skilt
 • Uaktsom forbikjøring
 • Parkering på farlige steder
 • Endre kjøreretning der dette er forbudt

Enkle overtredelser:
Bøter inntil 91 Euro

 • La barn under 12 år sitte i forsetet
 • Kjøre m barn uten hjelm og under 7 år på moped
 • Ikke bruke sikkerhetsbeltet under kjøring
 • Bruke mobiltelefon under kjøring, når ikke frihåndsanlegg
 

Mer om leiebil og bilkjøring i utlandet:

  Spanske trafikkregler
  Biltyveri i utlandet
  Fartsgrenser i Europa.
  Velg klimaanlegg for leiebilen
  Promillegrenser på kontinentet
  Velg en sikker bil
  Skadeskjema
  Nødnummer i Spania
  Bilkjøring om natten i utlandet
  Forsikring og bil i utlandet
  Bøter i Spania